Καραβίδα ολόκληρη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Nephrops Norvegicus
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: 27-Β.A.ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ
ΕΠΙΠΑΓΟΣ: 20%
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 12×1 kg

ΜΕΓΕΘΟΣ

2/4 τεμ./κιλό
4/7 τεμ./κιλό
6/9 τεμ./κιλό
8/12 τεμ./κιλό
13/16 τεμ./κιλό
**BLOCK

Σχετικά προϊόντα

Καραβίδα ολόκληρη
Καβούρι ολόκληρο
Καβούρι πόδια βασιλικά