Κοκκινόψαρο ακέφαλο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Sebastes Meutella & Sebastes Marinus
**IQF & IWP

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
27-Β.A.ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ
ΕΠΙΠΑΓΟΣ

10%
15%
ΜΕΓΕΘΟΣ

200/300 γρ./τεμ.
300/500 γρ./τεμ.
500/700 γρ./τεμ.
+700 γρ./τεμ.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

3×7 kg
10×1 kg

Σχετικά προϊόντα

Τσιπούρα
Πεσκανδρίτσα
Μπακαλιάρος ρολό