Βακαλάος φιλέτο cod

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Gadus Morhua
**IQF & IWP

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
27-Β.A.ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ
ΕΠΙΠΑΓΟΣ

0%
10%
ΜΕΓΕΘΟΣ

100/500 γρ./τεμ.
500/1.000 γρ./τεμ.
+1.000 γρ./τεμ.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1×11 kg
ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ

Σχετικά προϊόντα

Λαυράκι
ΦΑΓΚΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ
Τσιπούρα